|

[Operacja partnera KSOW] Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. ‘’Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców”.  Operacja jest realizowana w 2023 roku przez gminę Radków.