|

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2021 roku - etap wojewódzki

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza do udziału w XIV Konkursie na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2021 roku etap - wojewódzki.

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy zakończyli okres przestawiania gospodarstwa, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.  W konkursie nie mogą brać udziału laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2018–2020, zdobywcy pierwszych miejsc, fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do 23 lipca 2021 r.
na adres: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, którego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Laureaci konkursu w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska  DODR.
Urszula Bogusiewicz, tel. 71 339 81 85 wew. 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl

Do pobrania: Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (DOC - 2,1 MB)

Źródło: DODR