|

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”. Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć związanych z Odnową Wsi. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 24 marca 2023 r.
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Karoliną Manecką – tel. 71 776 97 36, lub z panią Hanną Gierczak – tel. 71 770 45 16, adres e-mail:  odw@dolnyslask.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (edytowalny)
Oświadczenie (edytowalne)
Uchwała dot. ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem