|

[OGŁOSZENIE] Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021”

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” organizowany jest po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W 2021 roku konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Konkurs ma na celu promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Promocja innowacyjnych projektów jest doskonałym sposobem aktywizacji mieszkańców wsi do pracy na rzecz swoich miejscowości. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez Gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Osoby do kontaktu:
Karolina Manecka – tel. 71 776 97-36, e-mail: karolina.manecka@umwd.pl lub
Izabela Bielecka-Kowalczyk – tel. 71 776 90-30, e-mail: izabela.bielecka@umwd.pl

KPW