|

[Operacja partnera KSOW] Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)

Zamieszczamy przesłany przez partnera KSOW opis operacji pn. Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD). Operacja  jest realizowana w 2022 roku przez Dolnośląską Zieloną Dolinę sp. z o.o.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi projektami, które realizują partnerzy KSOW w 2022 roku.