|

Rozstrzygnięcie konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 6/2022.

Na podstawie  art. 57e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020, Jednostka Regionalna KSOW w  województwie  dolnośląskim ogłasza listę ocenionych operacji, zgłoszonych  w ramach  konkursu nr 6/2022. Operacje te będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2022 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Lista do pobrania