|

Rozstrzygnięcie konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 7/2023. Na podstawie  art. 57e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020, Jednostka Regionalna KSOW w  województwie dolnośląskim ogłasza listę ocenionych operacji, zgłoszonych  w ramach  konkursu nr 7/2023. Operacje te będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2023 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Poniższa lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w uchwale nr 6762/VI/23 z 11 kwietnia 2023 r.

Uchwała do pobrania.