|

Szkolenie „Smart Village – koncepcja rozwoju obszarów wiejskich”

31 maja 2022 r. Urząd Marszałkowski zorganizował w Hotelu InVite we Wrocławiu szkolenie dla lokalnych grup działania pt. „Smart Village – koncepcja rozwoju obszarów wiejskich”. Szkolenie otworzyli Tomasz Gajewczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich wraz z posłanką Agnieszką Soin. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i dolnośląskich gmin.  Tematyka dotyczyła rozwoju lokalnego w skali mikro, tj. Smart Village (SV), w tym założeń oddolnych koncepcji, opracowania strategii inteligentnej wioski, przygotowania projektu grantowego związanego z wdrożeniem koncepcji SV. Omówiono również zakres zmian niezbędnych do wdrożenia finansowania koncepcji SV w ramach PROW oraz konieczność określenia kryteriów oceny i wyboru zadań grantowych związanych z tworzeniem koncepcji SV. Zaprezentowane zostały również polskie i europejskie dobre praktyki w zakresie Smart Village.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.