|

[Zaproszenie] Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Galerią Nowy Rynek organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną”.

Prezentacja odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25. Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie i sprzedaż rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.
Warunki uczestnictwa w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”:
1. Uczestnikiem Prezentacji może być każde koło gospodyń wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.
2. Z terenu jednego powiatu może być zgłoszone jedno koło gospodyń wiejskich. Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
3. Dopuszcza się możliwość udziału więcej niż jednego koła gospodyń wiejskich
z jednego powiatu w sytuacji, gdy przesłane zgłoszenia nie będą przekraczały maksymalnej liczby zgłoszeń w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej, wydrukowanej
i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,
z dopiskiem „Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” lub skan wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.stec@dolnyslask.pl do 30 marca 2022 roku.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 71 770 44 69 lub mailowy na adres patrycja.stec@dolnyslask.pl.

„Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” oraz upominki są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Karta zgłoszenia uczestnictwa (wersja edytowalna)
Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną”